طرح توجیهی بز سانن 100 راسی

ناموجود

در طرح توجیهی پرورش بز سانن تمامی براوردهای مالی پرورش بز سانن در سال 98 بصورت فایل doc و pdf در جداول مختلف در 31 صفحه مورد محاسبه قرار گرفته اند.

آنچه در طرح توجیهی بز سانن هزینه یابی شده است، به شرح زیر می باشد:

 1. خلاصه گزارش
 2. بررسی فنی طرح
 3. ساختمان و محوطه سازی
 4. ماشین آلات و وسایل نقلیه
 5. آب، برق، سوخت مصرفی
 6. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 7. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 8. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 9. هزینه های سرمایه ای
 10. هزینه قبل از بهره برداری
 11. برآورد سرمایه درگردش در 2 ماه
 12. نحوه سرمایه گذاری کل
 13. برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 14. هزینه جاری سالیانه
 15. قیمت فروش محصولات و خدمات
 16. محاسبه در نقطه سر به سر
 17. برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 18. پیش بینی مالی طرح
 19. دوره بازگشت سرمایه

طرح توجیهی بز سانن 100 راسی

ناموجود