طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی سال 99

ناموجود

طرح توجیهی بوم گردی در یک نگاه:

 • مخاطب: سرمایه گذاران و علاقه مندان به حوزه گردشگری
 • میزان سرمایه گذاری: 14595 میلیون ریال
 • نرخ بازدهی داخلی: 80 درصد
 • بازگشت سرمایه: 3 سال
 • تعداد صفحات: 46 صفحه A4
 • آخرین آپدیت: 99/2/28

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی

در طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی، تمامی براوردهای مالی یک اقامتگاه کامل در سال 99 بصورت pdf و doc در 46 صفحه بخش مورد بررسی و امکان سنجی شده است، مشخصات طرح به شرح زیر می باشد:

فصل اول: معرفی طرح

فصل دوم: مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

در این فصل تمامی موارد زیر در جدول های جداگانه هزینه یابی شده اند.

 1. بررسی فنی طرح
 2. مشخصات متقاضیان
 3. مشخصات زمین
 4. هزینه های محوطه سازی و بهبود زمین
 5. ماشین آلات و تجهیزات
 6. ملزومات اداری
 7. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 8. تجهیزات حفاظت و حراست
 9. لوازم اولیه موردنیاز هر بخش
 10. آب، برق و سوخت مصرفی
 11. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 12. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 13. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 14. هزینه های قبل از بهره برداری
 15. برآورد سرمایه در گردش
 16. هزینه سرمایه گذاری کل
 17. هزینه جاری سالیانه
 18. فروش محصولات و خدمات
 19. جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی
 20. وجوه نقد تنزیل شده
 21. صورت حساب سود و زیان

طرح توجیهی اقامتگاه بوم گردی سال 99

ناموجود