دعوت به همکاری_پرشین پلن

دعوت به همکاری در وبسایت پرشین پلن

مجموعه پرشین پلن، فعال در زمینه نگارش طرح‌های توجیهی (صنعتی،کشاورزی، خدماتی، گردشگری و…) از سراسر کشور، مشاور و کارشناس طرح نویس می‌پذیرد.

لیست کارشناسان طرح نویس مورد نیاز

الزامات و مهارت‌های کارشناس طرح نویس

لیست مشاورین کسب و کار مورد نیاز

الزامات و مهارت‌های مشاور کسب و کار

نکته: