طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی

ناموجود

طرح توجیهی گاو شیری سال 98

در طرح توجیهی پرورش گاو شیری تمامی براوردهای مالی گاوداری شیری 30 راسی در سال 98 بصورت فایل doc و pdf در جداول مختلف در 44 صفحه مورد محاسبه قرار گرفته اند.

آنچه در طرح توجیهی گاوداری شیری هزینه یابی شده است، به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی فنی طرح
 2. زمین مورد نیاز
 3. ساختمان و محوطه سازی
 4. ماشین آلات و وسایل نقلیه
 5. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 6. لوازم موردنیاز هر بخش
 7. آب، برق، سوخت مصرفی
 8. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 9. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 10. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 11. برآورد هزینه درگردش 2 ماه
 12. نحوه سرمایه گذاری کل
 13. جمع کل سرمایه گذاری
 14. برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 15. هزینه جاری سالیانه
 16. قیمت فروش محصولات و خدمات
 17. محاسبه نقطه سر به سر
 18. برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی
 19. پیش بینی مالی طرح
 20. دوره بازگشت سرمایه
 21. بازپرداخت تسهیلات بلند مدت

طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی

ناموجود