طرح توجیهی بیتکوین 98 با سرمایه 400 میلیون

ناموجود

طرح توجیهی دقیقا چه براوردهایی را محاسبه می کند؟

در طرح توجیهی می توانید تمامی براوردهای مالی، هزینه های انجام کار، سود دهی و براورد تمامی هزینه ها و درآمدها را در اختیار داشته باشید. تا بتوانید بدون ترس از شکست و یا سردرگمی کسب وکار خود را شروع کنید.

آنچه در طرح توجیهی ماینینگ هزینه یابی و برآورد شده است در 24 جدول به شرح زیر می باشد:

 1. برآورد هزینه اجرای طرح
 2. فرایند استخراج
 3. مشخصات دستگاه های مورد نیاز
 4. مشخصات فنی
 5. مشخصات محیطی
 6. محاسبه سود آوری
 7. بررسی فنی طرح
 8. هدف از اجرای طرح
 9. ساختمان و محوطه سازی
 10. ماشین آلات و وسایل نقلیه
 11. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 12. براورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 13. براورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 14. براورد هزینه ثابت و متغیر
 15. هزینه قبل از بهره برداری
 16. براورد هزینه در گردش
 17. جمع کل سرمایه گذاری
 18. براورد هزینه استهلاک
 19. هزینه جاری سالیانه
 20. فروش و درآمد
 21. محاسبه نقطه سر به سر
 22. براورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 23. پیش بینی مالی طرح
 24. دوره بازگشت سرمایه

نکته: استخراج ارز دیجیتال بیت کوین در این طرح به وسیله دستگاه های ایسیک انجام میشود. برای راه اندازی این فارم نیاز به 8 عدد از این دستگاه ها می باشد.

طرح توجیهی بیتکوین 98 با سرمایه 400 میلیون

ناموجود