طرح توجیهی پروار بندی بره 50 راسی

ناموجود

در این طرح تمامی هزینه‌های شروع بکار پرواربندی بره از صفر تا صد موردبررسی قرار گرفته‌شده است. تمامی 22 مورد ذکر شده در جداول مختلف بصورت جداگانه و در فایل pdf و doc برای شما تهیه و تدوین شده است که شامل 33 صفحه می باشند.

آنچه در طرح توجیهی پرواربندی بره موردبررسی و محاسبه قرار گرفته شده است به شرح زیر میباشد:

فصل اول: معرفی طرح و محصول
فصل دوم: چکیده مطالعات فنی و اقتصادی
فصل سوم: مطالعات مالی و اقتصادی

 1. بررسی فنی طرح
 2. نوع فعالیت
 3. زمین موردنیاز
 4. محوطه سازی و ساختمان سازی
 5. ماشین آلات و تجهیزات
 6. لوازم اولیه موردنیاز هر بخش
 7. آب، برق، سوخت مصرفی
 8. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 9. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 10. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 11. هزینه قبل از بهره برداری
 12. جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 13. براورد سرمایه در گردش برای 2 ماه
 14. نحوه سرمایه گذاری کل
 15. براورد هزینه استهلاک پش از اجرای توسعه
 16. هزینه جاری سالیانه
 17. قیمت فروش محصولات و خدمات
 18. محاسبه نقطه سر به سر
 19. کل سرمایه گذاری سرانه
 20. پیش بینی مالی طرح
 21. دوره بازگشت سرمایه
 22. بازپرداخت تسهیلات بلند مدت

طرح توجیهی پروار بندی بره 50 راسی

ناموجود