طرح توجیهی بوقلمون صنعتی سال 99

ناموجود

آنچه در طرح توجیهی پرورش بوقلمون موردبررسی و محاسبه قرار گرفته شده است به شرح زیر میباشد:

 1. بررسی فنی طرح
 2. محوطه سازی و زمین موردنیاز
 3. ساختمان‌های تولید و پرورش
 4. تأسیسات عمومی و تجهیزات
 5. ماشین‌آلات و تجهیزات
 6. هزینه سالیانه مواد اولیه طرح
 7. براورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 8. براورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 9. هزینه‌های ثابت و متغیر
 10. هزینه قبل از بهره برداری
 11. جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 12. براورد سرمایه در گردش
 13. نحوه سرمایه‌گذاری کل
 14. برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 15. هزینه جاری سالیانه
 16. قیمت محصولات و فروش خدمات
 17. محاسبه نقطه سر به سر
 18. برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 19. پیش بینی مالی طرح
 20. دوره بازگشت سرمایه

در این طرح تمامی هزینه‌های شروع بکار پرورش بوقلمون از صفر تا صد موردبررسی قرار گرفته‌شده است. تمامی 20 مورد ذکر شده در جداول مختلف بصورت جداگانه و در فایل pdf و doc برای شما تهیه و تدوین شده است که شامل 22 صفحه می باشند.

طرح توجیهی بوقلمون صنعتی سال 99

ناموجود