طرح توجیهی گل محمدی سال 99

ناموجود

در طرح توجیهی کاشت گل محمدی تمامی براوردهای مالی باغ گل محمدی در سال 99 بصورت فایل doc و pdf در جداول مختلف در 50 صفحه A4 مورد محاسبه قرار گرفته اند.

آنچه در طرح توجیهی گل محمدی هزینه یابی شده است، به شرح زیر می باشد:

 • خلاصه گزارش
 • بررسی فنی طرح
 • هزینه های زمین
 • محوطه سازی و ساختمان سازی
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • لوازم و تجهیزات موردنیاز
 • هزینه های آب، برق و سوخت
 • هزینه تعمیرات و نگهداری
 • دستمزد نیروی انسانی
 • براورد هزینه ثابت و متغیر
 • براورد سرمایه در گردش
 • هزینه جاری سالانه
 • سرمایه گذاری کل
 • محاسبه در نقطه سر به سر
 • پیش بینی مالی طرح
 • دوره برگشت سرمایه

 

طرح توجیهی گل محمدی سال 99

ناموجود