طرح توجیهی پرورش شتر مرغ 100 قعطه ای

ناموجود

آنچه در طرح توجیهی پرورش شترمرغ برآورد شده است به شرح زیر می باشد:

 1. فصل 1 معرفی طرح
 2. فصل 2 چکیده مطالعات فنی طرح
 3. فصل 3 مطالعات مالی و اقتصادی
 4. بررسی فنی طرح
 5. زمین موردنیاز
 6. محوطه سازی و ساختمان سازی
 7. ماشین آلات و تجهیزات
 8. هزینه سالیانه مواد اولیه طرح
 9. آب، برق و سوخت مصرفی
 10. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 11. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 12. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 13. هزینه قبل از بهره برداری
 14. جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 15. برآورد هزینه در گردش
 16. نحوه سرمایه گذاری کل
 17. برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 18. هزینه جاری سالیانه
 19. قیمت فروش محصولات و خدمات
 20. محاسبه نقطه سر به سر
 21. کل سرمایه گذاری سرانه
 22. برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 23. پیش بینی مالی طرح
 24. دوره بازگشت سرمایه
 25. بازپرداخت تسهیلات بلند مدت

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ 100 قعطه ای

ناموجود