طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا سال 99

ناموجود

طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا

در طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا، تمامی براوردهای مالی درخت پالونیا در 1 هکتار و در سال 99 بصورت pdf و doc در 7 بخش مورد بررسی و امکان سنجی شده است، مشخصات طرح به شرح زیر می باشد:

بخش اول: شناسنامه طرح

 • در بخش شناسنامه طرح: نام ونشان متقاضیان، مشخصات محل اجرای طرح و مشخصات کلی کسب وکار آورده شده است.

بخش دوم: خلاصه گزارش

 • تعداد درخت در یک هکتار
 • مجری طرح
 • محل اجرا
 • اشتغال طرح
 • سرمایه ثابت طرح
 • سرمایه گذاری کل طرح
 • میزان زمین طرح
 • مدت برگشت سرمایه

بخش سوم: مدیریتی / اجرایی

 • معرفی محصول
 • زمینه اصلی فعالیت
 • بازار هدف و مشتری نهایی
 • پیش بینی فروش محصول

بخش چهارم: توصیف کسب و کار

 • چشم انداز
 • ماموریت
 • مشخصات کلی کسب و کار

بخش پنجم: معرفی محصول

 • هدف و ضرورت اجرای طرح
 • معرفی و مزایای بکارگیری محصول

بخش ششم: برنامه بازاریابی

 • در این بخش مشتریان و خریداران چوب و بازار هدف چوب پالونیا ذکر شده است.

بخش هفتم: برنامه مالی

در این بخش تمامی براورد های مالی از پروسه کاشت، داشت تا برداشت انجام شده است. براوردهای انجام شده به شرح زیر می باشند:

 • مشخصات زمین
 • هزینه زمین
 • تاسیسات
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 • حقوق و دستمزد
 • هزینه استهلاک
 • هزینه های جاری
 • برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 • درآمد سنواتی در یک دوره 5 ساله
 • پیش بینی مالی طرح
 • محاسبه دوره برگشت سرمایه
 • محاسبه نقطه سر به سر

طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا سال 99

ناموجود