طرح توجیهی گوسفند رومانف سال 98

ناموجود

طرح توجیهی گوسفند رومانف در یک نگاه:

 1. خلاصه گزارش
 2. بررسی فنی طرح
 3. زمین مورد نیاز
 4. ساختمان و محوطه سازی
 5. ماشین آلات و وسایل نقلیه
 6. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 7. لوازم اولیه موردنیاز هر بخش
 8. آب، برق، سوخت مصرفی
 9. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 10. برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 11. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 12. هزینه قبل از بهره برداری
 13. برآورد هزینه در گردش 2 ماه
 14. نحوه سرمایه گذاری کل
 15. جمع کل سرمایه گذاری
 16. برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 17. هزینه جاری سالیانه
 18. قیمت فروش محصولات و خدمات
 19. محاسبه در نقطه سر به سر
 20. برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 21. پیش بینی مالی طرح
 22. دوره بازگشت سرمایه
 23. پیش بینی مالی طرح
 24. دوره بازگشت سرمایه
 25. بازپرداخت تسهیلات بلند مدت
 26. جداول محاسبات

طرح توجیهی گوسفند رومانف سال 98

ناموجود