طرح توجیهی پرورش عقرب سال 98

ناموجود

طرح توجیهی پرورش عقرب در سال98

محاسباتی که در طرح توجیهی پرورش عقرب هزینه یابی شده اند به شرح زیر می باشند:

 • خلاصه گزارش
 • زمین مورد نیاز
 • محوطه سازی و ساختمان سازی
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • تاسیسات عمومی و تجهیزات
 • لوازم اولیه مربوط به هر بخش
 • آب، برق و سوخت مصرفی
 • برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 • برآورد حقوق ودستمزد نیروی انسانی
 • برآورد هزینه ثابت و متغیر هزینه های سرمایه ای
 • هزینه قبل از بهره برداری
 • جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 • برآورد سرمایه در گردش
 • نحوه سرمایه گذاری کل
 • برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 • هزینه جاری سالیانه
 • قیمت فروش محصولات و خدمات
 • محاسبه نقطه سر به سر
 • برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 • پیش بینی مالی طرح
 • دوره بازگشت سرمایه

طرح توجیهی پرورش عقرب سال 98

ناموجود