طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی سال 98

ناموجود

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی به شما کمک میکند تمامی براوردهای مالی احداث نیروگاه را در دسترس داشته باشید و با استفاده از آن، از 0 تا 100 هزینه هایی که میبایست انجام شوند آگاهی یابید و بر طبق آن طرح عمل کرده تا دچار اشتباهات و زیان های مالی نشوید.

آنچه در طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی هزینه یابی شده است، به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی مالی و اقتصادی
 2. زمین مورد نیاز
 3. محوطه سازی و ساختمان سازی
 4. ماشین آلات و وسایل نقلیه
 5. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 6. مواد اولیه مورد نیاز هر بخش
 7. آب برق و سوخت مصرفی
 8. برآورد هزینه ثابت و متغیر
 9. برآورد سرمایه در گردش 2ماه
 10. جمع کل سرمایه گذاری
 11. نحوه سرمایه گذاری کل
 12. برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه
 13. قیمت فروش محصولات و خدمات
 14. محاسبه نقطه سر به سر
 15. پیش بینی مالی طرح
 16. دوره بازگشت سرمایه

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی سال 98

ناموجود