طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 50 کیلووات (سال 1403)

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی 50 کیلووات (سال 1403)