طرح توجیهی جلبک اسپیرولینا

ناموجود

طرح توجیهی اسپیرولینا چه مشخصاتی دارد؟

در طرح توجیهی اسپیرولینا از صفر تا صد این کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

بخش 1: شناسنامه طرح

 • در این بخش ویژگی های شناسنامه طرح نمایش داده شده است.

بخش 2: خلاصه مدیریتی

 • عنوان طرح
 • معرفی محصول
 • بازار هدف و مشتریان نهایی
 • پیش بینی فروش محصول

بخش 3: توصیف کسب و کار

 • چشم انداز
 • ماموریت
 • مشخصات کلی کسب و کار

بخش 4: معرفی محصول و فناوری

 • هدف و ضرورت اجرای کار
 • معرفی و مزایای بکار گیری محصول
 • مواد اولیه، کمک و بسته بندی
 • فناوری
 • سوابق و تاریخچه فناوری

بخش 5: بازاریابی و فروش

 • مشتریان محصولات شما چه کسانی هستند؟
 • چطور مشتریان هدف را بیشتر و بهتر بشناسم؟
 • نیازهای بازار
 • استراتژی قیمت گزاری محصولات
 • استراتژی تبلیغات
 • شیوه توزیع فروش

بخش 6: برنامه ریزی مدیریتی و توجیه مالی

در بخش 6 تمامی هزینه های کسب و کار جلبک اسپیرولینا در 22 جدول جداگانه مورد محاسبه قرار می گیرد، آنچه محاسبه می شود به شرح زیر میباشد:

 1. خلاصه گزارش
 2. زمین مورد نیاز
 3. محوطه سازی و ساختمان سازی
 4. ماشین آلات و تجهیزات
 5. تاسیسات عمومی و تجهیزات
 6. مواد اولیه مورد نیاز
 7. هزینه‌های انرژی و سوخت
 8. هزینه‌های نیروی انسانی
 9. هزینه استهلاک، تعمیرات و نگهداری
 10. جدول سرمایه‌گذاری ثابت
 11. جدول سرمایه‌گذاری متغیر و در گردش
 12. هزینه های قبل از بهره برداری
 13. جمع کل سرمایه گذاری ثابت
 14. نحوه سرمایه گذاری کل
 15. قیمت فروش محصولات
 16. محاسبه در نقطه سر به سر
 17. برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
 18. پیش بینی مالی طرح
 19. دوره بازگشت سرمایه

طرح توجیهی جلبک اسپیرولینا

ناموجود